جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه روشي جديد مبتني بر الگوريتم PSO براي طراحي بهينه ترانسفورماتور جريان نوع حفاظتي

رانسفورماتور جريانCT حفاظتي نقش مهمي در حفاظـت مطمئن از... read more

Post

طراحي بهينه ترانسفورماتور جريان نوع اندازه گيري با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله روشي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي طراحي ترانسفورماتور جريان نوع اندازه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads