جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي ارتباط عوامل آلودگي با خروجهاي خطوط انتقال در چند ناحية نمونة استان خراسان

در اين مقاله تأثير عوامل آلودگي بر روي مقرههاي شبكه انتقال... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads