جست و جو مقالات

دسته بندی

تخصيص بهينه توان راكتيو با تاكيد بر پايداري ولتاژ در محيط تجديد ساختار يافته

محيط تجديد ساختار يافته نيازمند يك راه كار مناسب جهت مديريت... read more

Post

كنترل مستقل ناحيه اي بار- فركانس در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته

در اين مقاله روش كنترلي مبتني بـر اسـتقلال ناحيـه اي بـراي كنترل بار- فركانس […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads