جست و جو مقالات

دسته بندی

تاثير ابعاد حلقه كرونا و پروفيل مقره در كنترل ميدان الكتريكي روي مقره هاي كامپوزيتي

استفاده از مقره هاي كامپوزيتي در خطوط انتقال با توجه به... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads