جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي علت سوختن ترانسفورماتورهاي زمين برق فارس

هر ساله تعدادي از ترانسفورماتورهاي زمين در ايستگاههاي شركت... read more

Post

حفاظت شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه هاي عصبي با درنظرگرفتن اثر توليدات پراكنده

در سالهاي اخير توجه زيادي به استفاده از نيروگاه هاي توليد پراكنده در شبكه […]

read more

Post

بررسي رفتار ديناميكي منابع توليد پراكنده در هنگام وقوع اتصال كوتاه و تأثير آن بر هماهنگي تجهيزات حفاظتي شبكه توزيع

در اين مقاله نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده براي بررسي تأثير منابع توليد […]

read more

Post

روشي جديد براي حفاظت شبكههاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و شبيهسازي آن با استفاده از اطلاعات يك شبكه توزيع واقعي

شبكههاي توزيع سنتي ماهيتي شعاعي دارند كه به واسطه يـك منبع تغذيه از شبكه […]

read more

Post

مونيتورينگ محل اتصال زمين سيستم توزيع DCدر پست هاي انتقال

در اين مقاله اهميت حفاظت از سيستم توزيـع DCو معايـب مختلفي كه ممكن است […]

read more

Post

حفاظت ريزشبكه با استفاده از زاويه فاز جريان

حث حفاظت ريز شبكه ها يكي از مباحث مهم و كليدي در توسعه آنها […]

read more

Post

تاثير توليدات پراكنده بر حفاظت شبكه هاي توزيع

در حال حاضر توليدات پراكنده در سطح جهان به دلايل مختلف مورد توجه قرار […]

read more

Post

کاربرد تئوری گراف برای حفاظت تطبیقی و گسترده در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

در سال های اخیر با توجه به فواید اتصال نیروگاه های تولید پراکنده به […]

read more

Post

تاثیر CVT با مدار کاهنده فرورزنانس غیر فعال بر سیگنال های ورودی رله دیستانس

از آنجا که بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی حالت های گذرای ترانسفورماتور ولتاژ […]

read more

Post

حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل موجک

در این مقاله یک روش مدرن و جدید برای حفاظت تراسفورماتور های قدرت در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads