جست و جو مقالات

دسته بندی

امپدانس اندازه گيري شده توسط رله هاي ديستانس با در نظر گرفتن ظرفيت خازني خط

رله هاي ديستانس يكي از پركاربردترين رله ها در سيستم هاي... read more

Post

اصلاح عملکرد رله دیستانس خطوط انتقال انرژی با استفاده از شبکه های عصبی

در این مقاله یک طرح جدید برای کاربرد شبکه های عصبی در ترمیم عملکرد […]

read more

Post

مقاومت بحراني قوس خطا براي رلههاي ديستانس با مشخصة مهو

رله های ديستانس به طور گستردهاي در سيسـتمهـاي حفاظتي خطوط انتقال نيرو استفاده مـيشـوند. […]

read more

Post

روشي نوين مبتني بر حذف هارمونيك ها جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس ديجيتال

در اثر ايجاد قوس الكتريكي در سيگنال ولتاژ برشهايي ايجاد مــيشــود و ايــن امــر […]

read more

Post

بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در يک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن

در اين مقاله يکی از خطوط موازی شبکه ايران تحت مطالعه نمونه قرار گرفته […]

read more

Post

مقاومت مرزي خطا در مورد حفاظت ديستانس مجهز به ارتباطات مخابراتي داراي مشخصه مهو

يكي از عواملي كه همواره باعث اشتباه در عملكرد رله ديستانس مي شود، وجود […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads