جست و جو مقالات

دسته بندی

شبيه سازي بدترين حالت نوسان توان در يك شبكه نمونه بازاي وقوع دو خطاي همزمان با استفاده از ضرايب حساسيت خطوط

سوئچينگ يك خط، خطاهاي اتصال كوتاه تريپ يكي از ژنراتورهاي... read more

Post

يك الگوريتم بهبود يافته معادلات ديفرانسيل جهت حفاظت سريع خطوط انتقال

اين مقاله به حفاظت سـريع خطـوط انتقـال توسـط الگـوريتم معــادلات ديفرانســيل مــيپــردازد. در الگــوريتم […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads