جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي خواص اپتوالکترونيکي فيلم نازک اکسيد قلع به روش افشاندن و كاربردآن بعنوان حسگر گاز

در اين مقاله اثرات تغييرات فشار گاز حامل ، فاصله دهانه خروجي... read more

Post

اثر ناخالصي ها در افزايش حساسيت حسگرهاي گازي اكسيد اينديوم تبخير شده به گاز هيدروژن و مقايسه نتايج با نمونه هاي اكسيد قلع تهيه شده به روش اسپري هيدروليزيز

در اين مقاله نتايج ساخت و تعيين ويژگيهـاي حسگرهاي گاز لايه نازك اكسيد اينديوم […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads