جست و جو مقالات

دسته بندی

روش هاي مختلف و نوين بهينه سازي ابعاد دكل هاي خطوط انتقال و اثرات آن بر حريم، پارامترهاي الكتريكي و هزينه هاي اقتصادي شبكه

احداث خطوط انتقال هوايي انرژي الكتريكي همواره با مشكل حريم... read more

Post

ضرورت تغيير قانون حريم خطوط انتقال نيرو در ايران

سازمان هاي معدر كشورهاي مختلف جهان بـدليل خطرآفـرين بـودن محـيط اطراف خطوط انتقال، با […]

read more

Post

تعيين طرح بهينه جهت طراحي خطوط انتقال نيروي كمپكتدر مناطق پرتراكم شمال كشور ايران

بدليل مشكلات موجود دراحداث خطوط انتقـال و توزيـع در مناطق شمالي كـشور ايـران، لازم […]

read more

Post

ارائه راهكارهايي در جهت كاهش حريم خطوط انتقال نيرو و بررسي آخرين بخشنامه حريم

به منظور تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين مختلف هر سال بخش قابل توجهي […]

read more

Post

مسيريابي بهينه خطوط انتقال و فوق توزيع با استفاده از روشPSO

در اين مقاله، يك نمونه عملي از مسيريابي خطوط فوق توزيع و انتقال با […]

read more

Post

اعمال تخفيف براي حريم درجه يك خطوط انتقال نيروي 20 كيلوولت ايران

هم اكنون با توجه به رشد روز افزون شهر نشيني و ساختمان سازي و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads