جست و جو مقالات

دسته بندی

محاسبه ضريب تصحيح عملكرد رله هاي فركانسي در اولين گام حذف بار اضطراري شبكه

در اين مقاله ابتدا پاسخ فركانسي در يك شبكه قدرت و تاثير پارامترهاي... read more

Post

روشي نوين براي مقابله با پديده FIDVRدر سيستمهاي قدرت

با توجه به گسترش شبكههاي قدرت و افزايش بارهاي صنعتي و موتورهاي القايي، پديده […]

read more

Post

حذف بار تركيبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته با توجه به پيش بيني و روند تغييرات قيمت مزايد هاي بار

در اين مقاله يك روش حذف بار تركيبي ابداعي با توجه به قيود ولتاژ […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads