جست و جو مقالات

دسته بندی

Post

روش تقریبی جدید حالت گذاری فرکانس بالا ومدل سازی برای محاسبه و چگالی جریان و اتلاف حرارتی دو هادی همجوار با احتساب اثر پوستی و مجاورتی

یکی از عوامل مهم در انتخاب سطح مقطع هادی وسایل الکتریکی منظور نمودن پدیده […]

read more

Post

روش تقریبی جدید حالت گذاری فرکانس بالا و مدلسازی برای محاسبه چگالی جریان و اتلاف حرارتی دو هادی همجوار با احتثاب اثر پوستی و جاورتی

یکی از عوامل مهم در انتخاب سطح مقطع هادی وسایل الکتریکی منظور نمودن پدیده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads