جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي سيستم كدگذاري عملكرد واحدهاي توليد در مراجع مختلف و مقايسه آنها با سيستم ايران جهت ثبت حوادث نيروگاه ها

واحدهاي توليـد يكـي از بخـشهاي مهـم سيـستمهاي قـدرت ميباشند... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads