جست و جو مقالات

دسته بندی

شبكه عصبي مصنوعي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي قدرت... read more

Post

كليدزني به منظور كاهش جريان هجومي ترانسفورماتور

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – كليدزني به منظور كاهش جريان هجومي […]

read more

Post

محاسبه اندوكتانس ورودي ترانسفورماتور

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – روش نوين تشخيص خطاي داخلي ترانسفورماتور […]

read more

Post

كاهش اضافه ولتاژهاي هارمونيكي درحين برق داركردن ترانسفورماتورهاي قدرت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – روشي نوين براي كاهش اضافه ولتاژهاي […]

read more

Post

ترانسفورماتورهاي قدرت و مدل ماركوف مخفي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده […]

read more

Post

محدود كردن جريان هجومي ترانسفورماتور به وسيله کنترل سوئيچينگ

جريان هجومي ترانسفورماتور هارمونيكهاي دامنه بلند جريان هستند كه موقعي كه هسته ترانسفورماتور در […]

read more

Post

عملكرد غلط رله هاي ديفرانسيل ناشي از جريان هجومي در ترانسفورماتورها

رله ديفرانسيل جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار […]

read more

Post

تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفوماتورهاي قدرت با استفاده از هم زماني جريان و شار

در اين مقاله بـه جهـت اهميـت تميـز جريـان هـاي هجـومي ترانسفورماتور با جريـان خطـا، […]

read more

Post

بررسي وشبيه سازي راهكارهاي عملي حذف يا كاهش جريان هجومي

بــا توجــه بــه اثــرات مخــرب جــريان هجــومــي درترانسـفورماتورها و شبكة قدرت، بررسي روشهاي حذف […]

read more

Post

بهبود عملكرد حفاظت ديفرانسيل در ترانسفورماتورهاي قدرت با كمك استخراج شبه مشخصة مغناطيسي و چندجمله اي هاي لژاندر

با توجه به اهمیت حفاظت ترانسفورماتور های قدرت در این مقاله روش جدیدی برای […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads