جست و جو مقالات

دسته بندی

انواع آرايشهاي مختلف زمين سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي تغذيه كننده قطارهاي برقي

سيستم هاي متداول توزيع انرژي الكتريكي قطارهاي برقي همانند... read more

Post

انواع آرايشهاي مختلف زمين سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي تغذيه كننده قطارهاي برقي

سيستمهاي متداول توزيع انرژي الكتريكي قطارهاي برقي همانند ساير سيستمهاي الكتريكي بايستي داراي ايمني […]

read more

Post

انواع آرايشهاي مختلف زمين سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي تغذيه كننده قطارهاي برقي

سيستمهاي متداول توزيع انرژي الكتريكي قطارهاي برقي همانند ساير سيستمهاي الكتريكي بايستي داراي ايمني […]

read more

Post

استفاده از شبكه عصبي در تخمين روند تغيير جريان نشتي مقره هاي فشار قوي در مناطق آلوده سواحل جنوبي كشور

در سالهاي اخير نياز به انرژي الكتريكي در كشور رشد روز افزوني داشته است […]

read more

Post

اندازه گيري و مدلسازي تأثير فشار محيطي بر جريان نشتي روغن در ترانسفورماتورها

فشارمحيط محل نصب ترانسفورماتورها)از نوع كنـسرواتوري و مرتبط با محيط خارج از طريق محفظه […]

read more

Post

ارزيابي و تشخيص وضعيت برقگير اكسيدروي در حضور پديدههاي كيفيت توان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان چند لايه

پی بردن به وضعيت عملكرد تجهيزات شبكه قدرت در هر زمان، از اهميت فراواني […]

read more

Post

مدل سازي و تعيين جريان نشتي برقگيرهاي اكسيد روي پليمري 20كيلوولت با استفاده از نرم افزار مبتني بر اجزاء محدود

برقگيرها از جمله ادوات مهم و كاربردي در حفاظت شبكه قدرت محسوب ميگردند. لذا […]

read more

Post

مانيتورينگ جريان نشتي مقره ها در پايگاه تحقيقاتي تجهيزات برقي مناطق گرمسيري هرمزگان

نشست آلودگي بر روي ايزولاسيون خطوط و شبكه هاي انتقال و توزيع در مناطق […]

read more

Post

تدوين و اجراي برنامه تعيين وضعيت نمونه مقره هاي كامپوزيتي پس از 6 سال بهره برداري در استان يزد و انجام آزمون هاي لازم

يكي از اثرات نامطلوب ناشي از آلودگيهاي محيطي و يا صنعتي بر روي مقرههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads