جست و جو مقالات

دسته بندی

روش جديد بهبود عملكرد تقويت كننده عملياتي CMOS با تغيير در ساختار Folded Cascode

در اين مقاله، با تغيير ساختار به عنوان يكي از رايجترين ساختارها... read more

Post

معرفي يك روش حفاظت ديفرانسيل جديد براي خطوط انتقال فشار قوي مبتني بر Phaseletبا جبران سازي جريان خازني

در اين مقاله الگوريتم جبران سازي جريان خازني گذرا در حوزه زمان با استفاده […]

read more

Post

بهبود مسائل كيفيت توان و فليكر ولتاژ نيروگاه بادي والفجر با استفاده از ادوات FACTS

در اين مقاله، هدف بررسي و شبيه سازي پارك بادي منجيل و اثر حضور […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads