جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوريتم GSO در جايابي بهينه PMU ها

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- الگوريتم GSO در جايابي... read more

Post

جايابي بهينه توليد پراكنده با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش نامتعادلي ولتاژ

استفاده از واحدهاي توليد پراكنده, كه به منظور تامين توان در شبكه هاي توزيع […]

read more

Post

مكان يابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري جهت مشاهده پذيري شبكه سراسري ايران

واحدهاي اندازهگيـري فـازور ) (PMUبـا اسـتفاده از سيسـتم موقعيت ياب جهاني  GPSتحول عظيمي در […]

read more

Post

جايابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازوري در تخمين حالت هارمونيكي سيستم قدرت

باتوجه به توانايي واحدهاي اندازهگيري فازوري در اندازهگيري فازور ولتاژ و جريان در سيستم […]

read more

Post

جايابي بهينه و تعيين اندازه خازن ها در سيستم هاي توزيع به منظور كاهش تلفات با و جود بارهاي غير خطي توسط الگوريتم ژنتيك

امروزه در سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي بارهاي غير خطي بشدت توسعه يافته است. […]

read more

Post

يك روش ساده جديد براي مكان يابي TCSCو TCPARبر مبناي ضرايب حساسيت با هدف افزايش امنيت سيستم قدرت

آن براي يك شبكه نمر اين مقاله يك روش جديد براي جايابي بهينه اداوات […]

read more

Post

جايابي بهينه نصب اتوبوستر در جهت رفع افت ولتاژ با استفاده از نرم افزار CYME در شبكه هاي فشار متوسط توزيع ( فيدر نمونه 404 ايستگاه سروستان )

در اين مقاله ضمن اشاره به شرايط حاكم بر شبكه هاي توزيع و مشكلات […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads