جست و جو مقالات

دسته بندی

توسعه تكنولوژي در صنعت برق كشور با استفاده از دكترين گپ

دكترين گپ نظريه اي است كه براي تغيير شرايط موجود به وضعيت... read more

Post

بهبود بهره وري در صنعت برق به كمك پزشكي هوميوپاتي

روش هاي مختلفي براي بهبود بهره وري در فعاليتهاي مختلف بويژه فعاليتهاي صنعتي وجود […]

read more

Post

ارتقاي نظام طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع با رويكردي اجرايي در ايران

گستردگي شبكههاي توزيع در بسياري از شـهرها و منـاطق و توسعه اسپن به اسپن […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads