جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از تحليل آماري جهت آسيب شناسي ترانسفورماتورهاي توزيع

ترانسفورماتور، قلب تپنده سيستم قدرت بشمار مي رود، لذا بعلت... read more

Post

ساختار اجرائي پيشنهادي برون سپاري خدمات توزيع نيروي برق

صنعت برق ايران به لحاظ الزامات ناشي از مسئوليت خطير مديريت كلان تامين نيروي […]

read more

Post

چرخش منافع شركت هاي توزيع از ظرفيت سازي به بهينه سازي و كاهش تلفات پساز ورود به بازاربرق

با اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيـع از آبـان 1386 و الزام ورود اين شركتهـا […]

read more

Post

عملكرد 7ساله طرح ملي خازن گذاري فشارضعيف و ضرورت ادامه آن

خازن گذاري براي جبران بار راكتيو ازجمله روش هاي بسيار كم هزينه و اقتصادي […]

read more

Post

بهينه سازي ترانسفورماتورهاي توزيع به روش توليد مخازن OVAL

امروزه با توجه به اهميت صنعت برق و ترانسفورماتور به عنوان مهمترين ابزار جهت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads