جست و جو مقالات

دسته بندی

محاسبه ميزان جذب جاذبهاي کروي و مخروطي با روش تحليل مدل خازني و مقايسه آن با جاذب هاي هرمي

در اين مقاله ما مساله مهم مدل نمودن کلاتر را در بررسي خواهيم... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads