جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از توربين ـ پمپهاي بازياب در تصفيه آب به روش اسمز معكوس

هدف اين مقاله استفاده از انرژيهاي قابل بازيافت براي تامين... read more

Post

استخراج مدل فازي سيستم بويلر- توربين توسط شبكه عصبي

مدل فازدر ايـن مقالـه روشـي كلـي بـراي اسـتخراج مـدل فـازي هايپربوليك از شبكه هاي […]

read more

Post

بررسي اثر اتصال مزارع بادي در نزديكي واحدهاي بخار بر نوسانهاي مود پيچشي سيستم توربين- ژنراتور

امروزه استفاده از انرژيهاي نو به عنوان جايگزيني مناسب براي روشهاي سنتي تامين برق، […]

read more

Post

بهبود عملكرد سيكل حرارتي نيروگاه بخار شازند اراك با استفاده از تحليل مركب پينچ و اكسرژي

در اين مقاله پارامترهاي عملياتي سيكل بخار نيروگاه شازند كه نمونه اي از يك […]

read more

Post

تخمين عمر باقيمانده روتور توربين بخار به روش هاي محاسباتي و غيرمخرب

روتورهاي توربين هاي بخار تحت شرايط دما بالا – تنش بالا كار مي كنند. […]

read more

Post

افزايش اندازه حركت در خروجي پره هاي ثابت توربين از طريق بهينه سازي پروفيل پره با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله بر اساس قيود حداقل تلفات آئروديناميكي و حداكثر اندازه حركت خروجي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads