جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين دماي ديواره اتاق احتراق و گازهاي داغ خروجي از محفظه احتراق

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - تخمين دماي ديواره اتاق... read more

Post

سامانه ذخيره سازي سرما براي سرمايش هواي ورودي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارزيابي فني و اقتصادي به كارگيري […]

read more

Post

مدلسازي وبررسي عملكرد كولرهاي تبخيري جهت افزايش توان خروجي توربينهاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي فارس

روشهاي خنك كن تبخيري از نوع فاگ و مديا در مقايسه با ساير روشهاي […]

read more

Post

مدلسازي و بهينه سازي فني، اقتصادي بازسازي نيروگا ههاي بخار با استفاده از توربين هاي گاز

با توجه به رشد روز افزون مصرف الكتريسيته، همراه با احداث نيروگاههاي جديد، صنعت […]

read more

Post

تحليل جريان گازهاي داغ خروجي در مسير ارتباطي GT به HRSG با هدف كاهش افت فشار و افزايش راندمان

هدف از اين تحقيق، بررسي راههاي مختلف كاهش افت فشار در مسير گازهاي خروجي […]

read more

Post

توزيع اقتصادي بارهاي الكتريكي و حرارتي در سيستمهاي توليد همزمان با محرك اوليه توربين گاز

بهره برداري از سيستم هاي توليـد همزمـان بـرق و گرما،يـك مسئله بهينه سازي پيچيده […]

read more

Post

بررسي دلايل تخريب پره هاي ثابت رديف اول بازسازی شده توربين در يك واحدگازي نيروگاهي داخل كشور

قطعات مسير گازهاي داغ از مهمترين قطعات تـوربين گـازي ميباشند و حـين سـرويس تحـت […]

read more

Post

ريشهيابي شكست پرههاي ثابت سوپر آلياژي پايه كبالت X-45 در توربينهاي گاز

يكي از اجزا مهم توربين هاي گاز پرههاي ثابت رديف اول است كه تحت […]

read more

Post

طراحي و پيادهسازي نرم افزار عيب يابي و تحليل عملكرد توربين گاز

در اين مقاله طراحي و پيادهسازي نرمافزار عيب يابي و تحليل عملكرد توربين گازي […]

read more

Post

شبيه سازي و بررسي عملكرد سيستم خنك كن هواي ورودي توربين هاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

lكارگيري سيستم فاگتوان توربين هاي گازي به طور قابل توجهي در زمانهاي گرم سال […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads