جست و جو مقالات

دسته بندی

توربين بادي 2 مگاواتي در حالت ترمز اضطراري

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - توربين بادي 2 مگاواتي... read more

Post

افزايش توان توربين بادي و كاهش فليكر آن

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – افزايش توان توربين بادي و كاهش […]

read more

Post

مبدلهاي ماتريسي در كاهش اثر نوسانات باد در توربينهاي بادي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي اثر مبدلهاي ماتريسي در كاهش […]

read more

Post

تعيين نقطه اتصال مناسب توربين بادي به شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – تعيين نقطه اتصال مناسب توربين بادي […]

read more

Post

تحليل پتانسيل انرژي باد در شمال غرب كشور

در تحقيق حاضر جهت امكان سنجي احداث نيروگاه بادي در هفت منطقه كمي آباد […]

read more

Post

تخمين ميزان توان توليدي توربين هاي بادي با استفاده از شبكه هاي عصبي

توان توليدي توربينهاي بادي بخاطر تغييرات پيوسته در مشخصه باد از قبيل سرعت و […]

read more

Post

ارائه مدل مدولار و دقيق نيروگاه بادي

در سالهاي اخير توليد برق با استفاده از انرژي باد به شدت مورد توجه […]

read more

Post

مدلسازي و كنترل جامع توربين بادي سرعت- متغير (VSCM)

توربين هاي بادي مي توانند به عنوان محرك اوليه ژنراتورهاي سنكرون و آسنكرون به […]

read more

Post

كنترل مستقيم توان در ژنراتور بادي سرعت متغير توسط مبدل ماتريسي

مبدلهاي ماتريسي يكي ازانواع مبدلهاي مستقيم هستند كـه بـه علت قابليتهاي ويژه آنها همچون […]

read more

Post

كنترل حداكثر توان توربين بادي سرعت متغير متصل به ژنراتور سنكرون مغناطيس دايم با بهره گيري از چاپر مجهز به سلف ابررسانا

در سالهاي گذشته با توجه به مزيتهـاي ژنراتـور سـنكرون آهن رباي دائم ) ،(PMSGاز […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads