جست و جو مقالات

دسته بندی

سیستم گویای اعلام ریسک فاکتور قلبی براساس اطلاعات دریافتی از طریق خط تلفن و پردازش فازی

نظر به افزایش روزافزون بیماریهای قلبی درکشور دراین مقاله... read more

Post

سیستم گویای اعلام ریسک فاکتور قلبی بر اساس اطلاعات دریافتی از طریق خط تلفن و پردازش فازی

نظر به افزاش روز افزون بیماری های قلبی در کشور در این مقاله سعی […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads