جست و جو مقالات

دسته بندی

On materials selection and dezinfication of a tubular heat exchanger

An investigation was made on the failure of a tubular heat exchanger made up of copper based alloys in... read more

Post

Introducing of new applicable methods in sampling system and laboratory at power plant for simultaneous determination of silicate and phosphate in drum water and steam, with examination of relevant scholarly achievements

In this article, scholarly researches on simultaneous determination of silicate and phosphate for investigation […]

read more

Post

Design and Make of Intelligent Automatically Controller Set for Nuclear Reactor Control Rods

This article is inclusive of design and implementation studying of a microcontroller based system […]

read more

Post

A Novel Pneumatic Circuit Design for PWM-Driven Servo-Pneumatic Systems

In this paper, a novel pneumatic circuit comprising of one fast switching valve is […]

read more

Post

تلفيق معيار ضرايب همبستگي و شبكه عصبي بمنظور مكانيابي خطا در ترانسفورماتور

تغيير فاصلة بين بشقابهاي سيمپيچ ترانسفورماتورها، بهعنوان يكي از خطاهاي مكانيكي معمول در اين […]

read more

Post

Optimization of Multi-State Photovoltaic Production System using Ant Colony Method and Universal Moment Generating Function

The direct conversion of sunlight into electricity is a forward-looking technology to safeguard the […]

read more

Post

Optimization of oriented and non-oriented silicon steel strips manufacturing process using simulation in COMSOL and robust algorithms

This paper relates to an improved process for producing oriented and non-oriented silicon steels […]

read more

Post

طراحي كنترل كننده فركانس نيروگاه برقآبي ميكرو براي پروژه ناو در استان گيلان توسط شبكه هاي عصبي تطبيقي

در اين مقاله مدل سيگنال كوچك نيروگاه برقآبي پـروژه نـاو در استان گيلان كـه […]

read more

Post

ارزيابي ريسك پذيري لرزه اي تجهيزات اصلي پستهاي انتقال نيرو فشار قوي برق واقع در شهر تهران

وقوع بحران و حادثه در صنعت برق كه از شريانهاي حياتي و اصلي مي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads