جست و جو مقالات

دسته بندی

اندازه گيري و مدلسازي تغييرات ولتاژ شكست روغن ترانسفورماتورهـاي قدرت تحت تأثير فشار محيطـي

در اين مقاله به منظور بررسي تأثير فشار محيط محل نصب ترانسفورماتورهاي... read more

Post

مطالعه رفتاري تنش در كويل هاي تروئيدي، سلونوئيدي و تروئيدي مارپيچي با ساختار حلقه اي يكسان

در اين مقاله نشان داده مي شود كه كويل تروئيـدي مـارپيچي در مقايسـه بـا […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads