جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي اثر توليد بهينه توان راكتيو بر مصرف انرژي داخلي و شرايط بهره برداري ژنراتور واحد V94.2با تخمين به هنگام تلفات ژنراتور

در اغلب شين هاي نيروگاهي شبكه در سمت فشار قوي در ساعاتي از... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads