جست و جو مقالات

دسته بندی

تلفات كرونا در خطوط انتقال HVDC

تلفات در خطوط انتقال شامل دو بخش است تلفات اهمي و تلفات كرونا... read more

Post

روشي نو در محاسبه تلفات كرونا با در نظر گيري اثر ضريب پراكندگي يون متغير با ميدان با استفاده از روش اجزاي محدود

دقت مناسب، از سرعت هماين مقاله روش جديدي را براي تعيين تلفات ناشي از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads