جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل ميزان تلفات در ترانسفورماتور هاي توزيع تعمير شده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - اندازه گيري ، مقايسه... read more

Post

انتخاب حدود بهينه تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع در كشور با در نظر گرفتن مسايل فني و اقتصادي

با توجه به مقادير عظيم انرژي تلف شده در شبكه برق كشور كه بخش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads