جست و جو مقالات

دسته بندی

تدوين و اجراي الگويي جامع جهت سنجش آمادگي پيادهسازي مديريت دانش در صنعت برق:

ا ورود به هزاره سوم، تغييرات سريع در فنآوريها و شدت پيچيدگي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads