جست و جو مقالات

دسته بندی

توسعه تكنولوژي در صنعت برق كشور با استفاده از دكترين گپ

دكترين گپ نظريه اي است كه براي تغيير شرايط موجود به وضعيت... read more

Post

تحليلي بر تكنولوژي هاي مهم مورد نياز در صنعت برق ايران طي يك الي دو دهه آينده

امروزه اولين گام جهت تدوين استراتژ يهاي مناسب توسعه تكنولوژيكي، انجام فرآيندهاي آينده پژوهي […]

read more

Post

تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در حوزه انتقال انرژي الكتريكي

نقش تكنولوژي در توسعه، نقشي اساسي و محوري است. بدون توسعه تكنولوژي و حضور […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads