جست و جو مقالات

دسته بندی

يک روش جديد برای مقايسة توابع تبديل ترانسفورماتور بمنظور تشخيص محل و ميزان عيب سيم پيچ ها

با توجه به اينکه تابع تبديل به عنوان روشي براي تشخيصعيب... read more

Post

تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي با استفاده از حد آستانه

روي حـد آسـتانه ذكـريكي از مهمترين عيوب موتورهاي القايي شكستگي ميلههاي روتور ميباشد. عموماً […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads