جست و جو مقالات

دسته بندی

پياده سازي سخت افزاري تشخيص، كلاس بندي و محل يابي خطا در خطوط انتقال

اين مقاله، طراحي و ساخت يك نمونه محل ياب خطاي ديجيتال را... read more

Post

تشخيص خطاي خروج از مركزيت استاتيكي روتور در ژنراتور سنكرون قطب برجسته مبتني بر مونيتورينگ ولتاژ محور به كمك شبكه عصبي

در اين مقاله روشي نوين بـراي تشـخيص خطـاي خـروج از مركزيت استاتيكي روتور ژنراتور […]

read more

Post

تلفيق معيار ضرايب همبستگي و شبكه عصبي بمنظور مكانيابي خطا در ترانسفورماتور

تغيير فاصلة بين بشقابهاي سيمپيچ ترانسفورماتورها، بهعنوان يكي از خطاهاي مكانيكي معمول در اين […]

read more

Post

تجربيات كشورها در استفاده ازسيستم اتوماسيون توزيع جهت مديريت اتفاقات

مجهز كردن شبكه توزيع ولتاژ متوسط به سيستم اتوماسيون و روش مديريت اتفاقات در […]

read more

Post

روش جديد تشخيص و كلاس هبندي خطا در شبكه هاي انتقال با استفاده از منطق فازي

در اين مقاله روش جديدي براي تشخيص و كلاسه بندي خطا در شبكه هاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads