جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل توزيع موج ضربه و محاسبه ميدان الكتريكي در ترانسفورماتور خشك رزيني به روش اجزا محدود FEM

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني به علت مزاياي مختلـف در سالهاي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads