جست و جو مقالات

دسته بندی

اعتبار سنجی سنسورهای توربين گاز V94.2 به وسيله طبقه بندی با شبكه های عصبی مصنوعی

 نيروگاههاي مدرن به قرائت دقيق و معتبر سنسورها براي نظارت... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads