جست و جو مقالات

دسته بندی

تعمير ترانسفورماتور 220 MVAشركت فولاد مباركه اصفهان

يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه در زمينه بهـره بـرداري از... read more

Post

تعيين محل نصب مناسب آنتن بر روي ترانسفورماتور جهت تشخيص جابجايي محوري سيم پيچ فشار ضعيف به كمك امواج الكترومغناطيسي

به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانس، طراحي روشهاي نظارت) (monitoringبرخط ) […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads