جست و جو مقالات

دسته بندی

پيشبيني وقوع پديده جدايي بين ناحيهاي در سيستمهاي قدرت تحت استرس با استفاده از تكنيك شكل نرمال ميدانهاي برداري

بخوبي امكان پذير است<در اين مقاله روشي سيستماتيك در پيش... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads