جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي و شبيه سازي مشكلات حفاظت ديستانس براي خطوط جبرانسازي شده

در خطوط انتقال جبرانسازي شده , تركيب موازي راكتانس خازني... read more

Post

يك روش جديد تخمين فازور، بكمك تكنيك شبكه عصبي مبتني بر تبديل فوريه گسسته

ميباشدر طرحهاي حفاظت ديجيتـال، فيلتـر ديجيتـال نقـش بسـيار مهمي را در تخمين فازور ايفـا […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads