جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمينگر حالت عصبي دكوپله در شبكه هاي قدرت

شده و نتايج ارائه گرددر ايـن مقالـه كـاربرد شـبكههاي عصبـي... read more

Post

معيار حداكثر تشابه براي تخمين حالت در سيستم هاي توزيع با وجود زيرساخت ابزارهاي اندازه گيري هوشمند برق

اين مقاله به اندازهگيريهاي مهندسي براي توزيع توان در سيستم هاي توزيع و پردازش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads