جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل مغناطيسي و حرارتي ترانس جريان در شرايط عادي و اتصال كوتاه

محاسبه مولفه هـای مغناطیسـی و حرارتـی تـرانس هـای جریان... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads