جست و جو مقالات

دسته بندی

تعيين سهم مولفه هاي تشكيل دهنده بار به كمك الگوريتم ژنتيك

براي انجام مطالعات گوناگون در سيستم توزيع و فوق توزيع از... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads