جست و جو مقالات

دسته بندی

توسعه توليد و شبكه انتقال با استفاده از تئوري بازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - توسعه توليد و شبكه... read more

Post

برنامه ريزي توام توسعه سيستمهاي توليد و انتقال قدرت بر سطح رقابت بازار

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – برنامه ريزي توام توسعه سيستمهاي توليد […]

read more

Post

كنترل كننده هيبريد PSSRPID در سيستم كنترل فركانس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي كنترل كننده هيبريد PSSRPID در […]

read more

Post

انتخاب بهينة قراردادهاي دوطرفه از ديد مصرفكننده بمنظور حفظ قابليت اطمينان مطلوب در سيستم هاي قدرت تجديدساختار شده

در اين مقاله نحوة انتخاب بهينة قراردادهاي دوطرفه از ديد مصرفكننده بمنظور حفظ قابليت […]

read more

Post

ورود و خروج واحدهاي توليد انرژي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از الگوريتم مورچگان

در اين مقاله ابتدا به معرفي مساله در مدار قرار گرفتن واحدهاي نيروگاهي و […]

read more

Post

موقعيت تلفات در شبكه هاي توزيع با حضور مول Ѕدهاي پراآنده DG

تلفات الكتريكي باعث تحميل خسارات بسيار زيادي به صنعت برق مي گردد. لذا آاهش […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي- فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي – فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان […]

read more

Post

برنامه ريزي بهينه تدارك همزمان انرژي و رزرو چرخان با در نظرگرفتن تراكم خطوط انتقال

در بازار برق رقابتي تدارك رزرو چرخان به عنوان يكي از مهمترين سرويسهاي جانبي، […]

read more

Post

شبكه هاي بهم پيوسته نتيجه آزاد سازي برق

شبكههاي بهم پيوسته برق در مناطق مختلفي از جهـان ايجـاد شده و مزيتهاي فراواني […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads