جست و جو مقالات

دسته بندی

اندازه گيري و بررسي بروز قوس الكتريكي در فاصلة هوايي با استفاده از تبديل موجك

ارائه شده استدر اين مقاله با بيان اشكالات اساسي روشهاي متداول... read more

Post

آشكارسازي سيگنالهاي تخليه جزئي در شرايط نويز شديد با استفاده از تبديل ويولت و تعريف شاخص تمايز

در اين مقاله، روش جديدي در آشكارسازي سيگنالهاي تخليه جزئي، در شرايطي كه نسبت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads