جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي روش waveshrinkدر بهسازي گفتار و بهبود عملکرد آن

نتايج شبدر اين مقالـه بـه بررسـي روش ،waveshrinkكـه از تبــديل... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads