جست و جو مقالات

دسته بندی

شبكه عصبي مصنوعي

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك... read more

Post

تشخيص جريان هجومي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تشخيص جريان هجومي در حفاظت ديفرانسيل […]

read more

Post

روش بهينه شده براي محاسبه هارمونيك ها در شبكه قدرت بوسيله تبديل موجك گسسته

موجك انجام شدهدر اين مقاله با استفاده از خاصيت فيلتر بانكي تبديل موجك گسسته […]

read more

Post

ارايه يك ساختار VLSIبهينه جهت پياده سازي تبديل موجك گسسته يك بعدي

در اين مقاله يك ساختار بهينه جهت پياده سازي تبديل موجك گسسته يك بعدي […]

read more

Post

شناسايي و طبقه بندي انواع اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از شبكههاي عصبي موازي و تبديل موجك گسسته

در شرايط نويزدر اين مقاله روش جديدي براي شناسايي و طبقه بندي انواع اغتشاشات […]

read more

Post

آشكارسازي خطاهاي امپدانس بالا با استفاده از تبديل موجك گسسته و سيستم استنتاج فازي

خطاي امپدانس بالا يكي از انواع خطاهاي معمول شبكه توزيع مي باشد. به دليل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads