جست و جو مقالات

دسته بندی

تشخيص برخي از آواهاي زبان فارسي توسط شبكه عصبي مصنوعي

در اين مقاله هدف طراحي شبكه عصبي براي تشخيص چهار آواي الف،... read more

Post

يك روش جديد تخمين فازور، بكمك تكنيك شبكه عصبي مبتني بر تبديل فوريه گسسته

ميباشدر طرحهاي حفاظت ديجيتـال، فيلتـر ديجيتـال نقـش بسـيار مهمي را در تخمين فازور ايفـا […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads