جست و جو مقالات

دسته بندی

علل اتصالي مقره هاي 20kV در نواحي شمال كشور

با توجه به اينكه نرخ خاموشي ها يكي از شاخص هاي مهم قابليت... read more

Post

محاسبه ميزان جذب جاذبهاي کروي و مخروطي با روش تحليل مدل خازني و مقايسه آن با جاذب هاي هرمي

در اين مقاله ما مساله مهم مدل نمودن کلاتر را در بررسي خواهيم کرد […]

read more

Post

مدل نمودن کلاتر حاصل از پوشش گياهي براي باند فرکانسي UHF

در اين مقاله ما مساله مهم مدل نمودن کلاتر را در بررسي خواهيم کرد […]

read more

Post

يافتن تابع چگالي احتمال تؤام زمان و ميزان شارژ براي وسايل نقلیه ي متصل به شبكه

در اين مقاله روش جديدي پيشنهاد شده است كه با استفاده از آن، مي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads