جست و جو مقالات

دسته بندی

يک روش جديد برای مقايسة توابع تبديل ترانسفورماتور بمنظور تشخيص محل و ميزان عيب سيم پيچ ها

با توجه به اينکه تابع تبديل به عنوان روشي براي تشخيصعيب... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads