جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي سيستم نرمافزاري تاييد اطلاعات جهت حفاظ ثانوي انتقال اطلاعات كنترلي در پستهاي فشارقوي ضمن وجود سپر مغناطيسي

پستهاي فشارقوي محل تداخل امواج الكترومغناطيسي دايم و گذراي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads