جست و جو مقالات

دسته بندی

بازسازي مكاني هدف در الگوي روزت و اصلاح مركز ثقل آن عصبي شبكه و توسط تابع توزيع

جستجوگر مادون قرمز جاروب روزت ،١يك آشكارساز تك باند با الگوي... read more

Post

پيش بيني قيمت متوسط موزون برق در حراجهاي تمايزي و كاربرد آن در بازار برق ايران

پيشبيني قيمت برق در بازارهاي لحظهاي و بازارهاي پيش- فروش براي هر دو طرف […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads