جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از تقويت كننده ها با THD براي تكنولوژي TruSound

سيستم جديد ارائه شده در اين مقاله از خرابي موج ( THD ) براي... read more

Post

استفاده از تقويت كننده ها با THDبالا براي تكنولوژي TruSound

سيستم جديد ارائه شده در اين مقاله از خرابي موج ( THD ) 1براي […]

read more

Post

تأثير تغيير مقاومت پايانه بر عملكرد كويل ركوفسكي

كويل ركوفسكي يكي از دقيقترين و مناسبتـرين تجهيـزات اندازهگيري جريان در صنعت برق بشمار […]

read more

Post

بررسي روشهاي مختلف مدل سازي كانال خط قدرت براي استفاده BPLC

اخيراً ارتباطات باند پهن خط قدرت BPLCتوجه زيادي را در تكنولوژي ارتباطات به خود […]

read more

Post

يک روش جديد برای مقايسة توابع تبديل ترانسفورماتور بمنظور تشخيص محل و ميزان عيب سيم پيچ ها

با توجه به اينکه تابع تبديل به عنوان روشي براي تشخيصعيب سيم پيچيها در […]

read more

Post

تعيين محل و ميزان تغيير فاصله در سيم پيچ بشقابي ترانسفورماتور قدرت به كمك توابع وزني

بشقاب ها نشان داده شديكي از خطاهاي مكانيكي كه به طور مكرر در ترانسفورماتورهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads